Naknade za izdavanje dozvola za prijevoz tereta u inozemstvu

Stupanjem na snagu Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta NN 57/2018. Hrvatska gospodarska komora preuzela je i raspodjelu CEMT dozvola od 01. srpnja 2018. godine, uz raspodjelu pojedinačnih stranih dozvola.

Pravilnikom su propisane naknade koje prijevoznici uplaćuju za: pojedinačne dozvole; sve vrste CEMT dozvola i
dnevnik putovanja.

1. Naknada za pojedinačne dozvole u iznosu od 5,00 kuna za dozvolu uplaćuje se i za račun Ministarstva mora, promet i infrastrukture i za račun Hrvatske gospodarske komore. Originali uplatnica se dostavljaju nadležnoj Županijskoj komori najkasnije do preuzimanja pojedinačnih dozvola.

Račun Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Iznos koji se uplaćuje: 5 kuna (po dozvoli).
PRORAČUN RH
Broj računa: IBAN HR 12 10010051863000160
Poziv na broj: 64 5002-1087-OIB prijevoznika

Račun Hrvatske gospodarske komore

Iznos koji se uplaćuje: 5 kuna (po dozvoli).
Broj računa: HR14 23400091100241295
Poziv na broj: 05 3040038-broj licence(00000-00000)

2. Naknada za sve vrste CEMT dozvola uplaćuje se mjesečno i na račun Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i na račun Hrvatske gospodarske komore u iznosima:

125,00 kn za CEMT dozvole koje vrijede na teritoriju Republike Austrije, a ne vrijede na teritoriju Republike Italije,
75,00 kuna za CEMT dozvole koje vrijede na teritoriju Republike Italije, a ne vrijede na teritoriju Republike Austrije i
62,50 kuna za CEMT dozvole koje ne vrijede na teritoriju Republike Austrije niti na teritoriju Republike Italije.
Original uplatnice se dostavlja nadležnoj Županijskoj komori do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Na poleđini uplatnice navesti broj CEMT dozvole i mjesec na koji se uplata odnosi.

Primjer: Ako netko ima 5 CEMT dozvola (koje ne vrijede na teritoriju Republike Austrije niti na teritoriju Republike Italije) iznos koji treba platiti je 5x62,50 = 312,50 kuna i to na račun i MMPI i HGK.

Račun Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

Iznos koji se uplaćuje: 5 kuna (po dozvoli).

PRORAČUN RH
Broj računa: IBAN HR 12 10010051863000160
Poziv na broj: 64 7129-1087-04090-14

Račun Hrvatske gospodarske komore

Iznos koji se uplaćuje: 5 kuna (po dozvoli)

PRIHODI OD CEMT DOZVOLA
Žiro račun HGK: HR1423400091100241295
Poziv na broj: 05 3312110-OIB prijevoznika.

3. Naknada za dnevnik putovanja uplaćuje se samo na račun Ministarstva mora, prometa i infrastrukture jednokratno kod preuzimanja dnevnika u iznosu od 100,00 kuna.

Račun Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

Iznos od 100,00 kuna po dnevniku.

PRORAČUN RH
Broj računa: IBAN HR 12 10010051863000160
Poziv na broj: 64 7129-1087-04090-14

Izvor: HGK

Podijeli
li
0