Javno savjetovanje za evaluaciju Uredbe Vijeća (EZ) br. 2679/98

Javno savjetovanje za evaluaciju Uredbe Vijeća (EZ) br. 2679/98
Europska komisija

Europske komisija, Uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike otvorila je javno savjetovanje za evaluaciju Uredbe Vijeća (EZ) br. 2679/98 od 7. prosinca 1998. o funkcioniranju unutarnjeg tržišta u odnosu na slobodno kretanje robe među državama članicama (tzv. „Uredba Strawberry“). Savjetovanje će biti otvoreno do 31.12. 2017. godine.

Cilj ovog javnog savjetovanja je osigurati da, osim organizacija koje su izravno uključene ili imaju koristi od aktivnosti predviđenih „Uredbom Strawberry“, i šire skupine dionika i javnost imaju mogućnost izraziti svoje mišljenje o potrebi i značaju predmetne Uredbe koja osigurava razmjenu informacija među državama članicama i Europske Komisije radi rješavanja slučaja kada se pojavi prepreka ili kada postoji opasnost njezina nastanka opisana u članku 1. Uredbe.

Javno savjetovanje dostupno je putem poveznice: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Strawberry, na šest jezika (EN, FR ,IT ,DE, ES and PL) koji se mogu odabrati na gornjem desnom uglu na stranici.

Doprinos javnom savjetovanju traži se od građana i organizacija, a posebno od javnih tijela, potrošača i udruženja prijevoznika te predstavnika industrije koji su uključeni u prijevoz roba na unutarnjem tržištu.

Podijeli
li
0