Izjave na računu - u nacionalnim valutama

u primjeni od 1.1.2014.

Izjave na računu - u nacionalnim valutama
Carina - novosti

Republika Hrvatska kao država članica EU u trgovini sa trećim zemljama primjenjuje sve Ugovore o slobodnoj trgovini i autonomne aranžmane koje je EU zaključila sa trećim zemljama. Protokolima o podrijetlu propisani su dokazi o podrijetlu koji moraju biti priloženi u EU ili trećoj zemlji radi primjene preferencijalne stope carine. Istim je propisana i mogućost korištenja izjave na računu za vrijednost robe do 6.000 EUR-a, 1.200 EUR-a kad se radi o osobnoj prtljazi putnika i 500 EUR-a kad se radi o malim paketima.

Zbog navedenog potrebno je znati iznose koji se koriste u nekoj nacionalnoj valuti, a koji odgovaraju iznosima izraženim u eurima.

O kojim se točno iznosima u nacionalnim valutama radi, u sve tri kategorije, možete naći u dokumentu koji možete preuzeti na dolje navedenoj poveznici.


DOKUMENTI

Izjave na računu Ugovori o slobodnoj trgovini EU – treće zemlje – iznosi u valutama

Podijeli
li
0