Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja RH - UK

Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na dohodak od otuđenja imovine

Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja RH - UK
Potpisivanje Ugovora RH - UK

Prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske, ministrica vanjskih i europskih poslova, Vesna Pusić i ministar vanjskih poslova Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, Philip Hammond, 15. siječnja 2015. godine u Zagrebu, potpisali su Ugovor između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na dohodak od otuđenja imovine. 

Ugovor predviđa brojne olakšice pri oporezivanju dohotka i dobiti rezidenata država ugovornica, mogućnosti za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga, te povećanje stupnja ukupne gospodarske aktivnosti obiju država:

  • omogućuje se hrvatskim građevinskim društvima da ne plaćaju porez na dobit u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske ukoliko radovi traju kraće od 12 mjeseci, 
  • pri oporezivanju kamata utvrđuje se stopa poreza po odbitku od 5% bruto iznosa kamate, pri oporezivanju autorskih naknada također se utvrđuje stopa poreza po odbitku od 5% bruto iznosa naknada za autorska prava,
  • pri oporezivanju dividendi, utvrđuje se stopa poreza po odbitku 5% bruto iznosa dividendi ako je stvarni korisnik društvo koje je rezident druge države ugovornice i kontrolira, izravno ili neizravno, najmanje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividende (osim kada dividende isplaćuje subjekt za ulaganja); 15% bruto iznosa kada se te dividende isplaćuju iz dohotka (uključujući dobit) koji proizlazi izravno ili neizravno od nekretnina u smislu članka 6. od strane subjekta za ulaganja koji vrši raspodjelu najvećeg dijela ovog dohotka na godišnjoj osnovi i čiji je dohodak od takvih nekretnina izuzet od poreza; a u svim ostalim slučajevima predviđena je stopa od 10% bruto iznosa dividendi,
  • u završnim odredbama Ugovora propisano je da će hrvatska društva u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske imati isti status i pogodnosti kao i društva te države,
  • omogućeno je da se o svakom problemu i nastalom ili prijetećem slučaju dvostrukog oporezivanja države direktno dogovaraju, bez sudjelovanja diplomatskih tijela što će pridonijeti  ubrzanju rješavanja  mogućih problema,
  • članak o razmjeni obavijesti predstavlja efikasno sredstvo u borbi protiv  izbjegavanja plaćanja poreza – dvije države razmjenjuju podatke o svojim rezidentima za potrebe ili primjene ugovora ili domaćeg poreznog zakonodavstva,
  • Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak potpisan u Londonu 6. studenoga 1981. godine, prestaje biti na snazi s danom na koji ovaj Ugovor stupi na snagu.

Ministarstvo financija, Porezna uprava, planira donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na dohodak od otuđenja imovine i njegovo stupanje na snagu do kraja kalendarske 2015. godine.

Prijedlog tog Zakona možete preuzeti na dolje navedenim poveznicama.


POVEZNICE:

- Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na dohodak od otuđenja imovine

- Obrazac prethodne procjene

- Teze    

Podijeli
li
0