EU i Gruzija zaključili DCFTA

Bruxelles 22. srpanj 2013.

Europska unija i Gruzija zaključili su Sveobuhvatan ugovor o slobodnoj trgovini (DCFTA) koji predstavlja sastavni dio Sporazuma o pridruživanju s Europskom unijom.

Ugovorom je liberalizirano tržište robama i uslugama s ciljem uklanjanja necarinskih prepreka u trgovini, između ostalog, propisivanjem sanitarnih i fitosanitarnih mjera za poljoprivredne proizvode, te odgovarajućih standarda za industrijske proizvode. Ugovor sadrži i odredbe koje se odnose na pravila o podrijetlu robe, trgovinske zaštitne mehanizme, zaštitu intelektualnog vlasništva, te rješavanje sporova.
Danom stupanja na snagu Ugovora ukidaju se carine za većinu roba. Ugovorom će se liberalizirati tržište usluga na način da se omogući poslovanje u Europskoj uniji i Gruziji pod jednakim uvjetima za u različitim gospodarskim djelatnostima.   
Pregovori EU i Gruzije započeli su 2012. godine s ciljem povećanja izvoza i ulaganja. Europska unija je najznačajniji  trgovinski partner Gruzije koja je korisnica Općeg sustava povlastica Europske unije – režima GSP+. Također, postojeći trgovinski odnosi EU i Gruzije obuhvaćeni su necarinskim barijerama u trgovini, te je tijekom pregovora Gruzija započela s provedbom reformi u pojedinim regulatornim područjima, osobito u području tehničkih propisa, fitosanitarnim i sanitarnim mjerama za poljoprivredne proizvode, zaštiti intelektualnog vlasništva i konkurentnosti.

Nezavisna studija EU predviđa povećanje ukupne robne razmjene Europske unije i Gruzije, te rast BDP Gruzije za 4,3%.
O datumu stupanja na snagu Ugovora pravovremeno ćemo izvijestiti. 

Podijeli
li
0