COSME program

Novi EU program za poticanje malog i srednjeg poduzetništva

COSME program
COSME program

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs - Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća) novi je program Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. Zajedno sa programom Horizon 2020. COSME program nastavlja aktivnosti koje su se uspješno provodile kroz Program za poduzetništvo i inovacije (CIP EIP).

Kroz Horizon 2020 poticat će se sve aktivnosti vezane uz inovacije i poticati inovativna mala i srednja poduzeća (MSP) te obuhvatiti kompletan inovacijski ciklus - od istraživanja do izlaska inovativnih proizvoda/proizvodnih usluga na tržište odnosno njihove komercijalizacije.

Kroz COSME program nastaviti će se financirati aktivnosti koje za cilj imaju podizanje konkurentnosti te osnivanje i rast malih i srednjih poduzeća.

Oba programa malim i srednjim poduzećima omogućit će pristup financijskim instrumentima na način da će se kroz Horizon 2020 investirati u start-up i ranu fazu MSP te u MSP koja su orijentirana na istraživanje i inovacije,a kroz COSME u MSP u fazi rasta.

Budžet COSME programa za sedmogodišnje razdoblje 2014.-2020. iznosi 2,3 milijarde €.

Datum pokretanja programa je 1. siječnja 2014.

COSME program namijenjen je prvenstveno malim i srednjim poduzetnicima (postojećim i budućim) te nacionalnim, regionalnim i lokalnim organizacijama/institucijama koje djeluju u području poticanja, promicanja i/ili podupiranja poduzetništva.

Osnovni ciljevi programa su

  • poboljšati okvirne uvjete za konkurentnost poduzeća i osigurati povoljno okruženje za rast i razvoj MSP kroz pojednostavljenje administrativnih procedura
  • poduzetnička kultura - promoviranje ideje poduzetništva
  • poboljšati pristup financijama
  • olakšati izlazak MSP na strana tržišta

Državno tijelo zaduženo za koordinaciju programa u RH je Ministarstvo poduzetništva i obrta

Osoba nadležna za COSME program je Dijana Bezjak, pomoćnica ministra

Nacionalna koordinatorica i članica Odbora programa:

Snježana Ivić Pavlovski - tel.+385 01 6109 243, e-mail: snjezana.ivic-pavlovski@minpo.hr

Više informacija možete potražiti na slijedećim poveznicama

MINPO

COSME program

Enterprise Europe Network

Podijeli
li
0