Briefing za gospodarstvenike

subota, 01. lipnja 2019.g., Muzej Croata insulanus, Prelog

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organizira informiranje građana o prednostima koje pružaju instrumenti unutarnjeg tržišta EU kao i briefing gospodarstvenika o alatima za lakši pristup poslovanju na tržištu EU.

Briefing za gospodarstvenike održat će se dana 1. lipnja 2019. godine u gradu Prelogu u Muzeju Croata insulanus u Multimedijalnoj dvorani, Glavna 33, od 9:00 do 12:40 sati na temu „Alati za lakši pristup poslovanju na tržištu EU“.

Program Briefinga za gospodarstvenike možete pronaći u nastavku

Svoje sudjelovanje možete prijaviti na e-mail dinka.vorel@mingo.hr do 28. svibnja 2019. godine.

Podijeli
li
0