BREXIT - opće informacije

BREXIT - opće informacije
BREXIT

Sukladno članku 50. Ugovora o EU koji uređuje postupak povlačenja države članice iz Europske unije, članstvo Ujedinjene Kraljevine u Europskoj uniji trebalo bi prestati u ponoć prema srednjoeuropskom vremenu 29. ožujka 2019. godine. Međutim, Ujedinjena Kraljevina još uvijek može zatražiti produljenje dvogodišnjeg roka za povlačenje predviđeno člankom 50. Ugovora, o čemu jednoglasno trebaju odlučiti države članice Europske unije.

Nakon osamnaest mjeseci intenzivnih pregovora, Ujedinjena Kraljevina i Europska unija postigli su dogovor o Sporazumu o povlačenju Ujedinjene kraljevine iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i tekstu Političke deklaracije o budućim odnosima, koji je potvrđen na sastanku šefova država i vlada Europske unije održanom 25. studenog 2018. godine.

Uređeni izlazak UK iz EU (Brexit)

Sporazum uređuje različite aspekte povlačenja UK iz EU-a, uključujući sveobuhvatnu zaštitu stečenih prava građana EU-a koji žive u UK i prava državljana UK koji žive u EU; financijske obveze UK; zaštitu postojećeg graničnog režima između Sjeverne Irske i Irske u kontekstu očuvanja postignutog mira u Sjevernoj Irskoj; ulogu Suda EU u praćenju i provedbi Sporazuma; prijelazno razdoblje do kraja 2020. (uz mogućnost jednostrukog produljenja) i drugo. Politička deklaracija o budućim odnosima određuje okvir za pregovore dviju strana o budućim odnosima.

Kako bi Sporazum stupio na snagu, moraju ga ratificirati Europski parlament i Parlament UK. Sporazum je upućen Europskom parlamentu u skladu s postupkom predviđenim člankom 50. Ugovora o EU. Kad je riječ o UK, odobrenje uključuje prethodni pristanak Donjeg doma Parlamenta te formalnu ratifikaciju Sporazuma u oba doma Parlamenta UK nakon potpisa Sporazuma. Pokušaji da se osigura pristanak Donjeg doma Parlamenta su propali, što znači da trenutno ne postoji pristanak UK na postignuti sporazum.

Neuređeni izlazak UK iz EU (no deal Brexit)

Još uvijek postoji neizvjesnost oko načina povlačenja UK iz EU-a (Brexita), budući da za sada ne možemo isključiti ni jednu mogućnost, kako uređenog povlačenja temeljem Sporazuma o povlačenju, tako i neuređenog, bez tog Sporazuma (no deal Brexit).

U slučaju da Sporazum ne bude ratificiran, kao i da ne bude postignut dogovor oko produljenja roka povlačenja UK iz EU predviđenog člankom 50. Ugovora o EU, članstvo UK u EU okončat će se bez postignutog sporazuma 29. ožujka 2019., te će UK postati treća zemlja u odnosu na EU, na koju se neće primjenjivati pravna stečevina EU.

U oba slučaja, Brexit će utjecati na živote građana i poslovanje gospodarskih subjekata i u EU i u UK, a to će biti naročito izraženo u slučaju neuređenog povlačenja.

Vlada UK je u prosincu 2018. objavila dokument u kojem navodi kako će osigurati da prava građana EU budu jednako zaštićena i u slučaju no deal scenarija, pod uvjetom reciprociteta. Uvjet reciprociteta znači da bi hrvatski državljani u UK uživali ista prava kao i državljani UK u Republici Hrvatskoj.

Za Republiku Hrvatsku je ključno zaštititi prava naših državljana u UK, kao i državljana UK u Republici Hrvatskoj, te im pružiti jasnoću glede njihovog budućeg status. Vlada Republike Hrvatske trenutno poduzima sve potrebne mjere za ispunjenje uvjeta reciprociteta kako bi ovaj aranžman stupio na snagu odmah nakon 29. ožujka 2019. godine, te kako bi učinak Brexita na živote građana i njihove poslovne aktivnosti bio sveden na najmanju moguću mjeru.

Ove informacije će se redovito održavati i dopunjavati.

 

Za više informacija upućujemo vas na portal Europske komisije s obavijestima i informacijama o pripremama za Brexit:

PRIPREME ZA BREXIT

ZAKONODAVNI OKVIR

Korisne informacije za hrvatske državljane koji putuju u UK:

„Što je potrebno znati kada putujete između UK i EU nakon Brexita u slučaju no deal scenarija“

Korisne informacije za hrvatske državljane koji borave u UK:

PRAVA HRVATSKIH DRŽAVLJANA U UJEDINJENOJ KRALJEVINI (UK) NAKON POVLAČENJA UK IZ EUROPSKE UNIJE


Izvor: www.mvep.hr

Podijeli
li
0